fbpx
 

Integritetspolicy

 

För att få samla in personuppgifter krävs rättslig grund, med stöd i lagen GDPR (ersätter PUL), även känd som Dataskyddsförordningen. Det finns olika typer av rättsliga grunder. Personuppgifter får bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”. Med detta menas att uppgifter som samlats in för ett visst syfte, får sedan inte användas för helt andra syften. Man måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få hantera personuppgifter, enligt någon av nedanstående punkter:

–          Rättslig förpliktelse

–          Avtal

–          Samtycke

–          Intresseavvägning

Nedan följer information om hur Byteatern hanterar olika typer av personuppgifter.


WEBB / COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att meddela att vår webbsida använder cookies (även kallat kakor). Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies och du fortsätter att använda vår webbplats samtycker du till att vi placerar ett fåtal cookies på din dator.

Du har alltid möjlighet att ta bort webbplatsdata eller blockera alla cookies i din egen webbläsare, men det kan resultera i att webbplatsen inte fungerar som tänkt. Cookies är vanligt förekommande på webbsidor. Det är en liten mängd data som sparas i din dator för att känna igen din dator och förbättra sidans funktioner.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras i datorn under en längre period, temporära cookies försvinner när du avslutar din webbläsare.

Vi använder cookies för:

* individuell anpassning t ex personliga inställningar och sökord som följer med när du laddar nya sidor inom vår webbplats

* statistik genom Google Analytics

* mediafiler genom (Google) YouTube

Anpassning:

Med hjälp av cookies känner vår webbplats igen när du besöker oss igen och du slipper ange viss data varje gång. Det hjälper oss också att anpassa sidan genom språkval eller skärmläsare.

Syfte:

Vi använder tredjepartstjänster. Detta gör vi för att mäta trafik och få statistik om våra webbplatsanvändare t ex vilka sidor som är populära och vilka sökord som används för att hitta till sidorna. Dessa cookies lagras på servrar hos WordPress resp. Google.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga känsliga personuppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kan inte identifiera våra besökare. Permanent cookie från Google Analytics har ett utgångsdatum på 14 månader och tas sedan bort automatiskt. Därefter kan en ny cookie skapas.

Du kan läsa mer om Google Analytics här:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sociala medier och externa webbplatser:

På vår YouTube-kanal finns videoklipp och trailers för våra föreställningar. Dessa kan bäddas in på vår webbsida och du accepterar att YouTube kan lagra cookies om du klickar på en film för att spela upp den.

Vi finns i andra sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Vår webbsida kan länka till våra inlägg i sociala medier och för att kunna ta del av detta material krävs att du accepterar avtal med dessa sidor. Vi kan därför inte ansvara för cookies som lagras av dessa sidor.

Länkar:

På vår webbplats finns länkar till externa webbplatser, t ex biljettförsäljare och andra teatrar. Vi har inget ansvar för innehållet på dessa sidor.


BILJETTKUND

Vi använder oss av Nortic som biljettsystemleverantör. När du köper biljett till Byteatern blir du registrerad kund i Nortics biljettsystem. Systemet hanteras av Nortic som leverantör, Byteatern som arrangör samt Dillbergs Bokhandel och Kalmar Turistbyrå som återförsäljare.

Uppgifterna som lagras är namn, mailadress och telefonnummer. Syftet med uppgifterna är att Byteatern ska kunna kontakta dig vid inställd föreställning, återköp av biljett eller med annan föreställningsbunden information. Uppgifterna hanteras enbart i detta syfte.

När du registrerar dig som ny kund hos Nortic kommer du att få frågan om du samtycker till att dessa uppgifter sparas och lagras i systemet. Är du redan kund hos Nortic kommer du/har du fått ett mail om hur dina uppgifter hanteras. Uppgifterna lagras så länge du är registrerad kund. Vill du avregistrera dig kontaktar du Nortic. Då försvinner dina uppgifter ur systemet och kan inte längre synas eller hanteras av leverantören, arrangören eller återförsäljaren.


NYHETSBREV

Vi använder oss av MailChimp för utskick av nyhetsbrev. Uppgifter som lagras är namn och mailadress. Syftet med dessa uppgifter är att Byteatern ska kunna informera dig via mail om teaterns verksamhet. Genom att ange ditt namn och din mailadress hamnar du i listan för Byteaterns nyhetsbrevutskick och samtycker därmed till att vi gör dessa informationsutskick till dig. För att hamna i listan krävs en aktiv handling/registrering av dig. Du finns med i listan tills du avregistrerar dig från utskicket. Önskar du avregistrera dig kontaktar du Byteatern eller klickar avregistreringslänk längst ner i nyhetsbrevet.


MEDLEMSREGISTER

Byteatern är en ideell förening med en tillhörande medlemssektion. Medlemmarna är Byteaterns högst beslutande organ på årsmöten. Medlemskapet är giltigt ett kalenderår och medlemsavgiften betalas årsvis.

För att bli medlem behöver vi uppgifter i form av namn, adress och mailadress. Genom att bli medlem samtycker du till att Byteatern hanterar dessa uppgifter. Syftet med dessa uppgifter är att Byteatern ska kunna kontakta dig som medlem med adekvat information om Byteaterns verksamhet och organisation. Utskick av denna information sker via brev och/eller mail. Vi förutsätter att medlem håller oss uppdaterade med aktuella uppgifter vid ev. ändringar.

Uppgifterna finns lagrade i Byteaterns medlemsregister som endast hanteras av marknadsförare och ekonom på Byteatern. Uppgifter från medlemregistret kan begäras ut internt av Byteaterns personal i syfte att hantera medlemsfrågor, men förs aldrig vidare till tredje part. Dina uppgifter sparas så länge ditt medlemskap är aktivt.

Vid obetald medlemsavgift får du först en påminnelse. Om ingen betalning sker raderas du ur registret efter två månader varje nytt kalenderår. Ditt medlemskap i Föreningen Byteatern har därmed avslutats och du får inte längre information från oss. Vill du återigen bli medlem behöver du ange dina uppgifter på nytt. Önskar du avsluta ditt medlemskap tidigare kontaktar du Byteatern och blir därefter raderad ur registret omedelbart.