fbpx
 

För lärare

Att gå på en teaterföreställning med sin klass kan ge ett fördjupat lärande i mötet med teaterns förmåga att väcka tankar, känslor, fantasi och sammanhang som vidgar elevernas referensramar och erfarenheter. Byteatern vill ge inspiration till samtal där inga färdiga svar finns, där olika värderingar och åsikter kan komma till uttryck.

Kopplat till de flesta av Byteaterns skolföreställningar erbjuder vi lärarträffar, lärarmaterial och ibland även efterarbete i klassen med vår pedagog.


LÄRARTRÄFFAR

Vi bjuder in berörda lärare till en förhandsvisning av föreställningen eleverna snart skall få se. Vi diskuterar teman, frågeställningar och samtalsämnen kopplade till föreställningen. Regissör, scenograf och pedagog finns på plats för att berätta om föreställningen. Till lärarträffarna erbjuder vi också ofta en föreläsning kopplat till föreställningens tematik.


LÄRARMATERIAL

Lärarhandledningen är ett textmaterial som alla lärare får inför teaterbesöket. De brukar innehålla en presentation av föreställningen samt tips, övningar, lekar, fakta som syftar till att inspirera till fördjupat lärande, samtal och diskussioner före eller efter teaterbesöket. Se exempel på lärarmaterial längst ner på sidan!


PEDAGOGISKT EFTERARBETE

Kopplat till de flesta av våra föreställningar för skolan erbjuder vi ett efterarbete i klassen med vår pedagog. Syftet med efterarbete är att fördjupa elevernas upplevelse av teatern och ta till vara den lust och nyfikenhet som väcks. Vi vill stimulera barnens kreativitet och självförtroende och vilja att prova själva.

Dessa pass kan ni boka antingen via Skapande skola, KLaB eller köpa för egna medel.


ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förutom den föreställningsbundna pedagogiska verksamheten erbjuder vi några olika teaterverkstäder som syftar till att stödja lärarnas arbete och elevernas kunskapsutveckling. Vi kopplar arbetet till Lgr11 och använder teaterns verktyg för att låta eleverna knyta samman känslor, upplevelser, kunskap, erfarenheter och analys till en helhet.

Dessa projekt byts ut efter hand så håll ögonen öppna.

 

Exempel på lärarmaterial

Mellanstadiepjäsen Svärdfisken:

Svärdfisken Lärarmaterial

Gymnasiepjäsen Imorgon och imorgon och imorgon:
Historiska platser, personer och händelser som ni kommer stöta på under föreställningen

Mellanstadiepjäsen Antigone:
Lärarmaterial Antigone

Lågstadiepjäsen Tre farbröder som inte ville dö:
Lärarmaterial Tre farbröder

Högstadiepjäsen Musical:
Lärarmaterial Musical

Gymnasiepjäsen Don Quijote – Riddaren av den sorgliga skepnaden:
Lärarmaterial Don Quijote