KlaB

KLaB är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Länsmuseet, ateljén och Byteatern. Detta är en treårig kultursatsning finansierad av Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. Satsningen ger Kalmar kommuns skolor fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer i undervisningen. Erbjudanden via KLaB är kostnadsfria och skolorna inom Kalmar kommun erbjuds också fria resor till de kulturinstitutionerna som ingår i projektet.


FÖR VT-18 ERBJUDER BYTEATERN FÖLJANDE KLaB-PROJEKT:klab-logga

Väska upphittad – ägare sökes

Ett berättarprojekt i teaterns tecken! Byteaterns hittegodsavdelning har skickat med några resväskor som inte har någon ägare! Innehållet i väskorna är ledtrådar som kan hjälpa oss att avslöja ägaren och vad som hänt. Med hjälp av ledtrådarna berättar eleverna för varandra vad de har klurat ut! Ni som lärare får inspiration och enkla verktyg för att arbeta vidare med gestaltning, skapande och berättande i klassen inom olika ämnen.

Målgrupp: Lågstadiet
Period: VT 2018
Lokal: Klassrum, Byteaterns pedagog kommer på besök
Längd: ca 80 minuter
Kostnad: Gratis
Koppling till Lgr11: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”

Drömexpeditionen – en upptäcktsfärd bland våra drömmar

Alla drömmer – på natten eller på dagen eller ibland både och. När vi drömmer handlar det om sådant som våra hjärnor vill att vi ska tänka på. Med några enkla teaterlekar kan vi lätta på locket kring våra drömmar och det som kanske är lite hemligt hos var och en av oss. Kanske lär vi känna varandra lite bättre och kanske blir det lite lättare att vara den man är innerst inne? Improvisationsövningar och teaterteknik hjälper eleverna att våga, vilja och göra lite mer än på en vanlig lektion! Som förberedelse ber ni eleverna att samla på sina drömmar som de drömmer om natten. Ett tips är att ha papper och penna bredvid sig på nattduksbordet och skriva upp sin dröm så fort man vaknar, eller också kommer man kanske ihåg någon dröm man drömde när man var liten eller någon annan gång.

Målgrupp: Mellanstadiet
Period: VT 2018
Lokal: Klassrum, Byteaterns pedagog kommer på besök
Längd: ca 1,5 timme
Kostnad: Gratis
Koppling till Lgr11: ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.”

Gestaltad text

Muntliga presentationer av texter, dikter och redovisningar kan göras på så många olika sätt! Målet med Gestaltad text är att inspirera eleverna att våga utveckla sin kreativitet och sin förmåga att bearbeta text och framföra den inför publik. Under ett dramapass med Byteaterns pedagog provar vi oss fram med texter som eleverna själva har skrivit, med hjälp av några enkla knep och metoder från teaterns värld och utifrån elevernas egna förutsättningar. Eleverna skriver en text i grupper, det kan vara en kortare berättelse eller en dikt, fritt eller på ett tema/ämne som ni själva väljer. Byteaterns pedagog kommer ut till klassen och vi arbetar med några enkla men inspirerande övningar innan vi ger oss i kast med att gestalta och levandegöra elevernas texter. Klassen förbereder besöket genom att ha skrivit texterna.

Målgrupp: Mellanstadiet
Period: VT 2018
Lokal: Klassrum, Byteaterns pedgagog kommer på besök
Längd: ca 1,5 timme
Kostnad: Gratis
Koppling till Lgr11: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”


Bokning och information:

Helena Roditou-Andersson, teaterpedagog: helena@byteatern.se, 0480-43 44 63
Mia Kjellkvist, producent: mia.kj@byteatern.se, 0480-43 44 42