KlaB

KLaB är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Länsmuseet, ateljén och Byteatern. Detta är en treårig kultursatsning finansierad av Barn- och ungdomsnämnden i Kalmar kommun. Satsningen ger Kalmar kommuns skolor fler möjligheter att integrera kulturella och konstnärliga uttrycksformer i undervisningen. Erbjudanden via KLaB är kostnadsfria och skolorna inom Kalmar kommun erbjuds också fria resor till de kulturinstitutionerna som ingår i projektet.


FÖR HT-18 ERBJUDER BYTEATERN FÖLJANDE KLaB-PROJEKT:klab-logga

Julkalender: Sagor på Green Screen

Den hemsökta skolan i Kalmar… Den magiska boken… Spöken som inte vet att de är döda… Den flygande grisen… Det finns många förslag på vad årets julkalender i samarbete med elever i Kalmar kommun ska handla om.

I höst arbetar vi med Green Screen för att berätta en historia i form av en julkalender. Elever i Kalmar kommun kommer att hjälpas åt att berätta de tjugofyra avsnitten och vi kan utlova både spänning och kanske lite skräck…

Målgrupp: Mellanstadiet
Period: HT 2018
Lokal: Klassrum, Byteaterns pedagog kommer på besök
Längd: ca 80 minuter
Kostnad: Gratis
Koppling till Lgr11: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”


Bokning och information:

Helena Roditou-Andersson, teaterpedagog: helena@byteatern.se, 0480-43 44 63
Mia Kjellkvist, producent: mia.kj@byteatern.se, 0480-43 44 42