På flykt

UNCHCRbild3
Rollspel för högstadieelever

Människor har alltid flyttat till nya hemländer, av både frivilliga och ofrivilliga skäl. Hur känns det att komma till ett nytt land där precis allt är främmande och nytt?

Byteatern producerar På Flykt tillsammans med Kalmar läns museum – ett rollspel för högstadieelever om flyktingars situation. I en uppbyggd miljö på museet får deltagarna uppleva och reflektera kring olika situationer som människor på flykt ställs inför. Syftet är att skapa medvetenhet, väcka känslor och uppmuntra deltagarna att värna om flyktingars rättigheter och att lyfta demokrati- och värdegrundsfrågor.

Skådespelerska: Linnéa Heinrich


Våren 2017 – skolgrupper:

Kan både spelas på turné och i Kalmar läns museums lokaler.

Målgrupp: Årskurs 7 – 9, gymnasiet
Period: feb – mars 2017
Max antal: 30 elever/grupp
Kostnad: 250kr/elev
Lokal: 9 x 13m, gymnastiksalar eller liknande
Teknik: Inga särskilda tekniska krav, endast vanliga 10-amperes uttag behövs
Tidsåtgång: 2 timmar.

Frågor: Kontakta Helen Andersson, Kalmar läns museum, 070-672 94 01.
Bokning:  Andreas Bernthsson, Byteatern andreas@byteatern.se tel. 0480-43 44 48.

Våren 2017 – vuxengrupper:

Kan både spelas på turné och i Kalmar läns museums lokaler.

Period: feb – mars 2016
Max antal: 30 st/grupp
Kostnad: 10 000kr
Tidsåtgång: 2 timmar.

Frågor: Kontakta Helen Andersson, Kalmar läns museum, 070-672 94 01.
Bokning: Kalmar läns museum reception@kalmarlansmuseum.se tel. 0480-45 13 70.

 

Ur Lgr11 – Övergripande mål och riktlinjer

Skolans mål är att varje elev:

– kan leva sig in i förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen

– kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, samt personliga erfarenheter

– tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor”