Archives

   post
Read Full Story

Är du vår nästa producent?

   post

Byteatern Kalmar länsteater söker producent. Byteatern Kalmar länsteater producerar scenkonst för barn, ungdom och vuxna och turnerar framförallt i sydostlänen. Byteatern Kalmar länsteater leds sedan årsskiftet 2012/2013 av teatercheferna Mia Carlsson och Daniel Rylander. Byteatern består av 17 tillsvidareanställda inom skilda yrkesgrupper samt projektanställningar till produktioner. Byteatern producerar 2-4 föreställningar varje år och spelar för […]

Read Full Story
← Older Posts