Archives

Är du vår nästa producent?

   post

Byteatern Kalmar länsteater söker producent. Byteatern Kalmar länsteater producerar scenkonst för barn, ungdom och vuxna och turnerar framförallt i sydostlänen. Byteatern Kalmar länsteater leds sedan årsskiftet 2012/2013 av teatercheferna Mia Carlsson och Daniel Rylander. Byteatern består av 17 tillsvidareanställda inom skilda yrkesgrupper samt projektanställningar till produktioner. Byteatern producerar 2-4 föreställningar varje år och spelar för […]

Read Full Story

Vi söker teknisk chef

   post

Vi söker nu ny Teknisk chef på Byteatern Kalmar Länsteater då vår nuvarande går i pension. Om Byteatern Kalmar Länsteater Du kommer få vara med i utvecklingsarbetet när Byteatern dels får nya lokaler och dels får utökade verksamhetsmedel. De nya lokalerna planeras vara färdiga vid årsskiftet 2019 och teatern kommer utökas med ett antal nya […]

Read Full Story
← Older Posts