Byteatern_dans

Följ våra dansgästspel och dansfrämjande uppdrag på instagram.

Vi stärker dansen som konstform

Kristina Flygare
Kontakta mig om dans

Kristina Flygare,
dansutvecklare
0480-434465
kristina@byteatern.se

Dansbild

Dansutvecklaren har det regionala uppdraget att driva den strategiska dansfrämjande verksamheten i Region Kalmar län. Dansutvecklaren har på uppdrag av Region Kalmar län sin plats på Byteatern Kalmar Länsteater.

Dansutvecklarens grunduppdrag är att stärka dansen som konstform med barn och unga som prioriterad målgrupp. I det främjande uppdraget ingår att utveckla och tillämpa strategiska arbetsmetoder såsom att samordna nätverk, bistå med kompetens kring dans, skapa mötesplatser för dans och stimulera publikutveckling.

Byteatern Kalmar Länsteaters nya scenkonsthus har ett dansanpassat golv och tar regelbundet emot både svenska och internationella dansgästspel.

Kotakta gärna Kristina Flygare om du vill arrangera dans, ha tips och råd angående föreställningar. Vi har utlåning av dansmatta och ett nätverk av danspedagoger.

Anmäl dig till Skapa Dans 2021

Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14 – 22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar.

Varje tävlande deltar först i sin regionala deltävling av Skapa Dans. Vinnaren från varje deltävling får därefter resa till riksfinalen och tävla tillsammans med övriga vinnare från hela landet. Riksfinalen går årligen av stapeln under skolornas höstlov.

Alla deltagare blir bedömda av en jury som består av minst tre danspersonligheter. De bedömer varje koreografiskt stycke utifrån gemensamma bedömningskriterier.

Följande fyra punkter finns som hjälp när du/ni koreograferar och ligger även till grund för juryns bedömning i Skapa Dans.


1. Konstnärlig och koreografisk kvalité
Fundera över komposition, innehåll, användning av rummet, rörelser, övergångar, musikalitet och dynamik.


2. Originalitet och personlig tolkning
Skapa nya/egna rörelser för att ge stycket originalitet, kreativitet och personlighet.


3. Kommunikation och scennärvaro
Tänk på dansarnas scennärvaro, känsla, energi, uttryck, inlevelse och kommunikation (ex. mellan dansarna eller med publiken).


4. Sceniskt helhetsintryck
Tänk på hur stycket ska framföras, vilka visuella kvalitéer som lyfts fram samt helhetsintrycket av koreografin. Ambitionsnivån är också viktig – hur genomtänkt och välrepeterat stycket är.

Logotyp för Skapa Dans

Anmäl dig nu

Mejla Namn på koreograf och dansare samt Ålder och Ort till kristina@byteatern.se

Glöm inte att…
… du som tävlar ska vara född mellan åren 99-07. 
… du ska vara skriven i eller ha anknytning till det län/region du tävlar i.
… dansen ska vara minst 3 min. och max 4,5 min.
… det får vara max 6 deltagare/grupp.
… man får dansa i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke.

Utlysning av dansresidens i Vimmerby

Byteatern Kalmar Länsteater och Kulturskolan i Vimmerby har inlett ett samarbete kring residens med fokus på dans. Till sensommaren 2021 utlyser vi tillsammans ett residens i Vimmerby för att möjliggöra för en danskonstnär eller flera, till exempel i ett danskollektiv, att arbeta med konstnärlig utveckling och process. Arbete ska leda till en produkt som kan vara en performance eller dansföreställning i en form som kan visas på en scen.

Vem söker vi?
Vi söker danskonstnärer som vill inrikta sig på barnproduktioner. Perspektiv som intersektionalitet, inkludering eller mångfald får gärna vara en del av processen och därmed även resultatet.
Ni är verksamma inom det professionella dansfältet i Sverige med dokumenterad bakgrund. Ni är era egna arbetsgivare och innehar F-skattsedel.


Vad erbjuder residenset?
9/8– 22/8 2021 ges tillgång till en residenslokal i Vimmerby kulturskolas danssalar samt ett boende i Vimmerby. Utvald residenstagare arbetar under denna period och i slutet av perioden visas ”work in progress” för en mindre grupp. Vår förhoppning är att det påbörjade arbetet slutligen blir en barnföreställning som kan turnera i länet.
En arvodering som inkluderar lön, traktamente och resor står Byteatern Kalmar länsteater för. Summan är 25 000kr och utbetalas via fakturering från residenstagaren.

Ansökan
Vi vill att er ansökan, om max två A4, ska innehålla följande:
Idé för residensets konstnärliga process och slutresultat.
En beskrivning av hur ni vill arbeta med residenset.
Hur och om ni ser att perspektiven intersektionalitet, inkludering och mångfald kommer att finnas med i idé, process och resultat.
Bifoga även CV:n.

Ansökan ska skickas per e-post till Kristina Flygare:
kristina@byteatern.se senast 1/6 2021
Urval av residenstagare görs av, Daniel Rylander teaterchef, Kristina Flygare, dansutvecklare och Jennie Leander Lilja danspedagog och kulturskolechef i Vimmerby. Utvalda sökande kallas till digital intervju.

Vid frågor, kontakta:
Kristina Flygare, dansutvecklare för Kalmar län, Byteatern Kalmar länsteater 0707 -94 95 72, kristina@byteatern.se

Vi ser fram emot era ansökningar!

Danssamverkan Sydsverige

Byteatern Kalmar Länsteater ingår i Danssamverkan Sydsverige som är ett regionöverskridande projekt för att stärka dansen i södra Sverige.

Logotyp för Dansnät Sverige

Dansnät Sverige

Byteatern Kalmar Länsteater är mottagarscen för Dansnät Sverige som är ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten och dess publik.