Byteatern_dans

Följ våra dansgästspel och dansfrämjande uppdrag på instagram.

Vi stärker dansen som konstform

Kristina Flygare
Kontakta mig om dans

Kristina Flygare,
dansutvecklare
0480-434465
kristina@byteatern.se

Dansbild

Dansutvecklaren har det regionala uppdraget att driva den strategiska dansfrämjande verksamheten i Region Kalmar län. Dansutvecklaren har på uppdrag av Region Kalmar län sin plats på Byteatern Kalmar Länsteater.

Dansutvecklarens grunduppdrag är att stärka dansen som konstform med barn och unga som prioriterad målgrupp. I det främjande uppdraget ingår att utveckla och tillämpa strategiska arbetsmetoder såsom att samordna nätverk, bistå med kompetens kring dans, skapa mötesplatser för dans och stimulera publikutveckling.

Byteatern Kalmar Länsteaters nya scenkonsthus har ett dansanpassat golv och tar regelbundet emot både svenska och internationella dansgästspel.

Kotakta gärna Kristina Flygare om du vill arrangera dans, ha tips och råd angående föreställningar. Vi har utlåning av dansmatta och ett nätverk av danspedagoger.

Sommartips

Folklig läkekonst i A-moll

Föreställning av koreograf Eva Perbrand Magnusson som tillsammans med Tova Skeidsvoll, Nora Roll, Marie Thunborg samt elever från Kalmar kulturskola skapat föreställningen om Folklig Läkekonst.

Fredag 6 augusti kl 18:00 Ismantorps borg ( inriktad mot Vuxna)

Lördag 7 augusti kl 13:00 (familjeföreställning med Workshop för den som vill)

Streetdance camp Kalmar 9-13/8 
Träna hiphop, house, poping, locking och breaking för några av nordens främsta pedagoger. Frågor och anmälan: hiphopworkshop@hotmail.com

 

Anmäl dig till Skapa Dans 2021

Lördag 23 oktober på
Byteatern Kalmar Länsteater

Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14 – 22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar.

Varje tävlande deltar först i sin regionala deltävling av Skapa Dans. Vinnaren från varje deltävling får därefter resa till riksfinalen och tävla tillsammans med övriga vinnare från hela landet. Riksfinalen går årligen av stapeln under skolornas höstlov.

Alla deltagare blir bedömda av en jury som består av minst tre danspersonligheter. De bedömer varje koreografiskt stycke utifrån gemensamma bedömningskriterier.

Följande fyra punkter finns som hjälp när du/ni koreograferar och ligger även till grund för juryns bedömning i Skapa Dans.


1. Konstnärlig och koreografisk kvalité
Fundera över komposition, innehåll, användning av rummet, rörelser, övergångar, musikalitet och dynamik.


2. Originalitet och personlig tolkning
Skapa nya/egna rörelser för att ge stycket originalitet, kreativitet och personlighet.


3. Kommunikation och scennärvaro
Tänk på dansarnas scennärvaro, känsla, energi, uttryck, inlevelse och kommunikation (ex. mellan dansarna eller med publiken).


4. Sceniskt helhetsintryck
Tänk på hur stycket ska framföras, vilka visuella kvalitéer som lyfts fram samt helhetsintrycket av koreografin. Ambitionsnivån är också viktig – hur genomtänkt och välrepeterat stycket är.

Logotyp för Skapa Dans

Anmäl dig nu

Mejla Namn på koreograf och dansare samt Ålder och Ort till kristina@byteatern.se

Glöm inte att…
… du som tävlar ska vara född mellan åren 99-07. 
… du ska vara skriven i eller ha anknytning till det län/region du tävlar i.
… dansen ska vara minst 3 min. och max 4,5 min.
… det får vara max 6 deltagare/grupp.
… man får dansa i flera grupper men bara stå som koreograf för ett stycke.

Dansresidens i Vimmerby i augusti

Matilda Larsson, Alexandra Svensson och Simon Rydén får genom Byteatern och Vimmerby kommun möjlighet till Dansresidens i Vimmerby i augusti.

Residenset utlystes i våras och har fokus på danskonstnärer som vill inrikta sig på barnproduktioner.

– Det är alltid svårt att göra ett urval men efter noga övervägande har vi valt den här gruppen, säger Kristina Flygare, dansutvecklare på Byteatern som tillsammans med Daniel Rylander, konstnärlig teaterchef gjorde urvalet.

Motiveringen lyder:

”Vi vill stötta en skapandeprocess som i och med detta residens kan ges möjlighet att påbörjas. I denna tänkta barn- och ungdomsföreställning hoppas vi att barn och unga ska ges möjlighet att utforska det okända som här symboliseras av rymden.

Matilda Larsson, Alexandra Svensson och Simon Rydén får mellan 9 och 22 augusti tillgång till lokal och boende i Vimmerby samt arvoderas med 25 000 kronor.

Danssamverkan Sydsverige

Byteatern Kalmar Länsteater ingår i Danssamverkan Sydsverige som är ett regionöverskridande projekt för att stärka dansen i södra Sverige.

Logotyp för Dansnät Sverige

Dansnät Sverige

Byteatern Kalmar Länsteater är mottagarscen för Dansnät Sverige som är ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten och dess publik.