Byteatern_dans

Följ våra dansgästspel och dansfrämjande uppdrag på instagram.

Vi stärker dansen som konstform

Kristina Flygare
Kontakta mig om dans

Kristina Flygare,
dansutvecklare
0480-434465
kristina@byteatern.se

Dansutvecklaren har det regionala uppdraget att driva den strategiska dansfrämjande verksamheten i Region Kalmar län. Dansutvecklaren har på uppdrag av Region Kalmar län sin plats på Byteatern Kalmar Länsteater.

Dansutvecklarens grunduppdrag är att stärka dansen som konstform med barn och unga som prioriterad målgrupp. I det främjande uppdraget ingår att utveckla och tillämpa strategiska arbetsmetoder såsom att samordna nätverk, bistå med kompetens kring dans, skapa mötesplatser för dans och stimulera publikutveckling.

Byteatern Kalmar Länsteaters nya scenkonsthus har ett dansanpassat golv och tar regelbundet emot både svenska och internationella dansgästspel.

Kotakta gärna Kristina Flygare om du vill arrangera dans, ha tips och råd angående föreställningar. Vi har utlåning av dansmatta och ett nätverk av danspedagoger.

Utlysning av dansresidens i Vimmerby

Byteatern Kalmar Länsteater och Kulturskolan i Vimmerby har inlett ett samarbete kring residens med fokus på dans. Till sensommaren 2021 utlyser vi tillsammans ett residens i Vimmerby för att möjliggöra för en danskonstnär eller flera, till exempel i ett danskollektiv, att arbeta med konstnärlig utveckling och process. Arbete ska leda till en produkt som kan vara en performance eller dansföreställning i en form som kan visas på en scen.

Vem söker vi?
Vi söker danskonstnärer som vill inrikta sig på barnproduktioner. Perspektiv som intersektionalitet, inkludering eller mångfald får gärna vara en del av processen och därmed även resultatet.
Ni är verksamma inom det professionella dansfältet i Sverige med dokumenterad bakgrund. Ni är era egna arbetsgivare och innehar F-skattsedel.


Vad erbjuder residenset?
9/8– 22/8 2021 ges tillgång till en residenslokal i Vimmerby kulturskolas danssalar samt ett boende i Vimmerby. Utvald residenstagare arbetar under denna period och i slutet av perioden visas ”work in progress” för en mindre grupp. Vår förhoppning är att det påbörjade arbetet slutligen blir en barnföreställning som kan turnera i länet.
En arvodering som inkluderar lön, traktamente och resor står Byteatern Kalmar länsteater för. Summan är 25 000kr och utbetalas via fakturering från residenstagaren.

Ansökan
Vi vill att er ansökan, om max två A4, ska innehålla följande:
Idé för residensets konstnärliga process och slutresultat.
En beskrivning av hur ni vill arbeta med residenset.
Hur och om ni ser att perspektiven intersektionalitet, inkludering och mångfald kommer att finnas med i idé, process och resultat.
Bifoga även CV:n.

Ansökan ska skickas per e-post till Kristina Flygare:
kristina@byteatern.se senast 1/6 2021
Urval av residenstagare görs av, Daniel Rylander teaterchef, Kristina Flygare, dansutvecklare och Jennie Leander Lilja danspedagog och kulturskolechef i Vimmerby. Utvalda sökande kallas till digital intervju.

Vid frågor, kontakta:
Kristina Flygare, dansutvecklare för Kalmar län, Byteatern Kalmar länsteater 0707 -94 95 72, kristina@byteatern.se

Vi ser fram emot era ansökningar!

Danssamverkan Sydsverige

Byteatern Kalmar Länsteater ingår i Danssamverkan Sydsverige som är ett regionöverskridande projekt för att stärka dansen i södra Sverige.

Logotyp för Dansnät Sverige

Dansnät Sverige

Byteatern Kalmar Länsteater är mottagarscen för Dansnät Sverige som är ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten och dess publik.