#byteatern_dans

Följ våra dansgästspel och dansfrämjande uppdrag på instagram.

Vi stärker dansen som konstform

Kristina Flygare

Kristina Flygare, dansutvecklare
0480-434465 

kristina@byteatern.se

Dansbild

Dansutvecklaren har det regionala uppdraget att driva den strategiska dansfrämjande verksamheten i Region Kalmar län.

PROJEKT OCH NYHETER

Dansresidens för mer dans till barn och unga!

Dansutvecklingen på Byteatern Kalmar Länsteater tillsammans med de tre koreograferna Lotta Gharton, Eva Perbrand Magnusson och Ingrid Olterman driver tillsammans ett treårigt utvecklingsprojekt med stöd från Kulturrådet.  Vi vill i och med detta residens arbeta för att tillgängliggöra danskonsten främst för barn och unga i regionen men kommer även presentera utbud för vuxenpublik.  Förutom faktiska föreställningar vill vi även arbeta med workshops för dansutbildningar, äldreboenden och inom skapande skola.
 

-> Hör av dig för bokningar av skol och familjeföreställningar som vi i och med det här projektet kan subventionera.

BOKA DANSFÖRESTÄLLNING FÖR SKOLA

Kontakta kristina@byteatern.se för bokning.

Mål med projektet

Dans till fler

Att nå ut med kvalitativ danskonst till många fler boende i Region Kalmar. 

För levande kulturarv

Vi vill främja och levandegöra vår regions kulturarv genom att låta tre
koreografer undersöka en kulturhistorisk plats av eget val och ge den
ett danskonstnärligt uttryck.

Möten för förnyelse

Vi vill genom att skapa möten mellan våra lokala konstnärer,
nationella och internationella aktörer främja konstnärlig förnyelse och utveckling. 

Skapa kontakter

Vi vill genom att arbeta med de medverkande koreograferna och ta del av
deras erfarenheter bli bättre på att nå barn och unga via skolor och
förskolor, samt skapa en infrastruktur för att nå den äldre målgruppen
och de med funktionsvariationer.

 

Inspiration åt danselever

Vi vill skapa ytterligare möjligheter för våra elever som går på
dansutbildningar att får träffa professionella danskonstnärer,
så att de kan inspireras och utvecklas.

DANSRESIDENSETS KOREOGRAFER

2023

2023 är Lotta Gahrton i fokus. Hon har en stor repertoar för barn- och ungdomspubliken och lång erfarenhet, via sin verksamhet i Tensta och som tidigare Konstnärlig ledare för Gottsunda Dans och Teater.

Silkespiloter. Foto: Michael Johansson
Broar. Foto: Joachim Sandberg

2024

2024 intar Ingrid Olterman rollen som regionkoreograf och det planeras för nyproduktion och gästspel.

Ingrid Olterman Dans har presenterat scenkonst och genomfört kreativa projekt för barn och vuxna sedan 1999. Gruppen är baserad i Stockholm, men är verksam i hela landet och runt om i världen.

Ingrid Olterman dans spelar föreställningar på förskola, grundskola och anpassad skola, på teatrar, konsthallar och utomhus. Projekten genomförs i nära samarbete med konstnärer från flera konstformer, såsom musik, film, litteratur och slöjdhantverk.

2025

Eva Perbrand Magnusson har under många år arbetat med community-dans, med dansare i olika åldrar, amatörer och professionella blandat.

Eva arbetar ofta utifrån temat folktro och har de senaste åren framfört verk på Öland om Fåglar i folktro, medicinsk folktro samt ett verk utifrån Anna Rydstedts diktsamling Bannlyst prästinna. De senaste somrarna på Öland har Eva presenterat sina verk utomhus på inspirerande paltser såsom på Alvaret, Ismanstorps borg och till sommaren 2023 planeras föreställningen Häxan från Algutsrum på Himmelsberga museum. I hennes föreställningar är det oftast musiker med och spelar live. Utöver rollen som koreograf arbetar Eva även som pedagog och dansterapeut. 

Faglar
Foto: Olle Magnusson

Nätverksträff med Dans För Hälsa Kalmar

Dans För Hälsa Kalmar bjuder in yrkesverksamma som arbetar med ungdomars hälsa att delta i en nätverksträff med syfte att inleda en ny rekryteringsprocess inför höstterminen 2023. Träffen fokuserar på samverkan, erfarenhetsutbyte och visioner, och syftar till att skapa nya kontakter och samarbeten.

Anmäl dig till Skapa Dans 2023

Lördag 30 September 2023 på Byteatern Kalmar Länsteater

Max tio tävlingsbidrag. Först till kvarn.

KOKO kommunkoreograf var ett ettårigt konstprojekt 2022-2023 där dansaren och koreografen Gabriella Engdahl spred dansglädje till västervikarna. Ett särskilt fokus låg på att ge kommunens unga tillgång till dans på ett nytt sätt. Vi tackar alla som gjorde detta möjligt. 

https://www.instagram.com/vastervik_kommunkoreograf/

https://www.vastervik.com/stories

Danssamverkan Sydsverige

Byteatern Kalmar Länsteater ingår i Danssamverkan Sydsverige som är ett regionöverskridande projekt för att stärka dansen i södra Sverige.

Logotyp för Dansnät Sverige

Dansnät Sverige

Byteatern Kalmar Länsteater är mottagarscen för Dansnät Sverige som är ett nationellt nätverk för den samtida danskonsten och dess publik.