Emilia teaterpedagog

Följ vår teaterpedagogs arbete på Instagram

TEATER SOM PEDAGOGISKT REDSKAP

Att gå på en teaterföreställning med sin klass kan ge ett fördjupat lärande i mötet med teaterns förmåga att väcka tankar, känslor, fantasi och sammanhang som vidgar elevernas referensramar och erfarenheter. Byteatern Kalmar Länsteater vill ge inspiration till samtal där inga färdiga svar finns, där olika värderingar och åsikter kan komma till uttryck.

Kopplat till Byteaterns skolföreställningar erbjuder vi ofta lärarträffar, alltid lärarmaterial och ibland även efterarbete i klassen med vår pedagog.

I Byteatern Kalmar Länsteaters scenkonsthus finns vårt pedagogiska rum Teaterlabbet. Här händer mycket spännande saker.

Emilia Christiansson,
teaterpedagog
0480-434463
emilia@byteatern.se

Lärarmaterialet på Byteatern är alltid gjort utifrån föreställningens kärna och budskap och anpassad efter målgruppen. Lärarmaterialet ger en grund för läraren att förbereda eleverna på teaterupplevelsen.
Du hittar lärarmaterial på respektive föreställnings sida.

Bild från Min historia
Här kan eleverna gestalta sina berättelser och på så vis lära känna varandra.

BOKNINGSBARA SKOLFÖRESTÄLLNINGAR

HÄR KAN DU LÄSA MER OM VÅRA SKOLFÖRESTÄLLNINGAR

Din historia, min historia, vår historia

MÅLGRUPP Låg-/ mellanstadiet
MED Emilia Christiansson
Kan vi genom teater komma närmare vår egen historia? Är vår historia viktig i våra relationer med andra? Vad behöver vi veta om varandras historia för att kunna möta och förstå varandra? Vad betyder vår egen historia för oss? Vad betyder vår historia för vår familj?Genom teater utforskar vi barnens historier som de samlar in tillsammans med sina nära och kära. Vi lyssnar till varandras historier och sedan iscensätter vi några. Vi har med oss lite rekvisita och kostym.

M.O.D | VÄLKOMMEN TILL TEATERLABBET

MÅLGRUPP Mellanstadiet
MED Emilia Christiansson
Vad är mod? Vad är det att vara modig? Är att vara modig endast en god handling? Är vi modigare tillsammans? Dessa frågor söker jag svaren på tillsammans med elever hösten 2022 under ett 80 minuters pass. Innan vi träffas ska eleverna få undersöka några olika personers gärningar genom att söka information om dem. Under första delen av passet får de berätta om den person som de valt. Förebilderna kommer från olika områden i samhället såsom forskarvärlden, idrottsvärlden, artistbranschen och samhällsengagerade personer. Vi kommer även att prata om elevernas eget mod och hur de upplever mod i stort. Andra delen av passet ska de få ikläda sig rollerna av dessa förebilder för att kunna sätta sig i in deras handlingar och behov av att visamod. Genom gestaltningen kanske de kan förstå en annan människas kamp, problem, framgångar och behov av att vara modig. Vi avslutar vårt möte med att ställa några frågor till så som: har det förstått något som de inte förstod innan, har de utmanat sig på något sätt, har de stått upp för något de inte gjort innan?Med detta pedagogiska program vill jag även bjuda in er till vårt teaterhus på Barlastgatan 8.

Fördjupa upplevelsen av föreställningen med vår teaterpedagog

EFTERARBETE. Vi på Byteatern Kalmar Länsteater strävar alltid efter att våra föreställningar ska ge mening. Att bara se en föreställning som ett nerslag kanske inte alltid skapar den förståelsen för ett ämne som det var tänkt. Därför jobbar vi alltid med för- och efterarbeten kopplade till våra föreställningar. Inför en föreställning kan det vara bra att eleverna förbereds på vad de ska få se, utan för den sakens skull röja plotten eller berätta om handlingen i förväg. Därför får ni alltid ett lärarmaterial med tips i förväg.
Det är allmänt mänskligt att vilja prata om en delad gemensam upplevelse och framförallt om om föreställningens innehåll tar upp ett svårt ämne eller lämnar många frågor obesvarade.
Vid bokning av efterarbete kommer vår teaterpedagog ut till klasserna så nära efter föreställningen som möjligt och pratar igenom föreställningen tillsammans med eleverna. Vi utgår från olika forskningsbaserade metoder och analyserar pjäsen. Det handlar i första hand om att beskriva föreställningen, därefter tolka och till slut reflektera. Klassen får också genom dramaövningar gestalta olika scener från föreställningen och på så sätt få en djupare förståelse för pjäsens kärna.
Att se teater med elever kan öppna upp för samtal om värderingar, känslor och erfarenheter som annars kan vara svåra att nå. Genom föreställningen och det efterarbete som den ger möjlighet till, kan nya samtalsytor upptäckas.