FÖR SKOLA

Alla barn och unga har rätt att delta i det konstnärliga och kulturella livet, oberoende av bostadsort, bakgrund och socioekonomiska sammanhang. Vi har som mål att nå ut till så många barn och unga som möjligt i Kalmar län. Detta gör vi genom ett samarbete med LNU:s lärarutbildning, workshopar med barn och unga inom autismspektrat tillsammans med Region Kalmar län, KLaB och för-eller efterarbeten till våra föreställningar m.m.

AKTUELLT NU

Emilia Christiansson

Teaterpedagog

Mail: emilia@byteatern.se

Telefon: 073 566 4874

Helena Roditou-Andersson

Teaterpedagog

Mail: helena@byteatern.se

Telefon: 070 873 5254