Hantering av personuppgifter och integritetspolicy

För att få samla in personuppgifter krävs rättslig grund, med stöd i lagen GDPR (ersätter PUL), även
känd som Dataskyddsförordningen. Det finns olika typer av rättsliga grunder. Personuppgifter får
bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas
på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål”. Med detta menas att uppgifter som samlats in för
ett visst syfte, får sedan inte användas för helt andra syften. Man måste ha stöd i
dataskyddsförordningen för att få hantera personuppgifter, enligt något av nedanstående punkter:

Rättslig förpliktelse

Avtal

Samtycke

Intresseavvägning

Nedan följer information om hur Byteatern Kalmar Länsteater hanterar olika typer av personuppgifter.

WEBB/COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att meddela att vår webbsida använder
cookies (även kallat kakor). Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies och du fortsätter att
använda vår webbplats samtycker du till att vi placerar ett fåtal cookies på din dator.

Du har alltid möjlighet att ta bort webbplatsdata eller blockera alla cookies i din egen webbläsare,
men det kan resultera i att webbplatsen inte fungerar som tänkt.

Cookies är vanligt förekommande på webbsidor. Det är en liten mängd data som sparas i din dator
för att känna igen din dator och förbättra sidans funktioner.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Permanenta cookies lagras i datorn under
en längre period, temporära cookies försvinner när du avslutar din webbläsare.

Vi använder cookies för:

* individuell anpassning t ex personliga inställningar och sökord som följer med när du laddar nya
sidor inom vår webbplats

* statistik genom Google Analytics

* mediafiler genom (Google) YouTube och Vimeo.

Anpassning:
Med hjälp av cookies känner vår webbplats igen när du besöker oss igen och du slipper ange viss data
varje gång. Det hjälper oss också att anpassa sidan genom språkval eller skärmläsare.

Syfte:
Vi använder tredjepartstjänster. Detta gör vi för att mäta trafik och få statistik om våra
webbplatsanvändare t ex vilka sidor som är populära och vilka sökord som används för att hitta till
sidorna. Dessa cookies lagras på servrar hos WordPress resp. Google.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga känsliga personuppgifter såsom namn
eller epostadress. Vi kan inte identifiera våra besökare. Permanent cookie från Google Analytics har
ett utgångsdatum på 14 månader och tas sedan bort automatiskt. Därefter kan en ny cookie skapas.

Du kan läsa mer om Google Analytics här:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Sociala medier och externa webbplatser:
På vår YouTubekanal och vår Vimeo-kanal finns videoklipp och trailers för våra föreställningar. Dessa kan bäddas in på vår
webbsida och du accepterar att YouTube kan lagra cookies om du klickar på en film för att spela upp
den. Vi finns i andra sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. Vår webbsida kan länka
till våra inlägg i sociala medier och för att kunna ta del av detta material krävs att du accepterar avtal
med dessa sidor. Vi kan därför inte ansvara för cookies som lagras av dessa sidor.

Länkar:
På vår webbplats finns länkar till externa webbplatser, t ex biljettförsäljare och andra teatrar. Vi har
inget ansvar för innehållet på dessa sidor.

BILJETTKUND

Vi använder oss av Nortic som biljettsystemleverantör. När du köper biljett till Byteatern blir du
registrerad kund i Nortics biljettsystem. Systemet hanteras av Nortic som leverantör, Byteatern som
arrangör samt Kalmar Turistcenter som återförsäljare.

Uppgifterna som lagras är namn, mailadress och telefonnummer. Syftet med uppgifterna är att
Byteatern ska kunna kontakta dig vid inställd föreställning, återköp av biljett eller med annan
föreställningsbunden information.
Vi kan också tipsa dig om kommande föreställningar.
När du registrerar dig som ny kund hos Nortic kommer du att få frågan om du samtycker till att dessa
uppgifter sparas och lagras i systemet. Är du redan kund hos Nortic kommer du/har du fått ett mail
om hur dina uppgifter hanteras. Uppgifterna lagras så länge du är registrerad kund. Vill du
avregistrera dig kontaktar du Nortic. Då försvinner dina uppgifter ur systemet och kan inte längre
synas eller hanteras av leverantören, arrangören eller återförsäljaren.

MEDLEMSREGISTER

Byteatern är en ideell förening med en tillhörande medlemssektion. Medlemmarna är Byteaterns
högst beslutande organ på årsmöten. Medlemskapet är giltigt ett kalenderår och medlemsavgiften
betalas årsvis.

För att bli medlem behöver vi uppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och mailadress. Genom att bli
medlem samtycker du till att Byteatern hanterar dessa uppgifter. Syftet med dessa uppgifter är att
Byteatern ska kunna kontakta dig som medlem med adekvat information om Byteaterns verksamhet
och organisation. Utskick av denna information sker via brev och/eller mail. Vi förutsätter att
medlem håller oss uppdaterade med aktuella uppgifter vid ev. ändringar.

Uppgifterna finns lagrade i Byteaterns medlemsregister som endast hanteras av marknadsförare och
ekonom på Byteatern. Uppgifter från medlemregistret kan begäras ut internt av Byteaterns personal
i syfte att hantera medlemsfrågor, men förs aldrig vidare till tredje part. Dina uppgifter sparas så
länge ditt medlemskap är aktivt.

Vid obetald medlemsavgift får du först en påminnelse. Om ingen betalning sker raderas du ur
registret efter två månader varje nytt kalenderår. Ditt medlemskap i Föreningen Byteatern har
därmed avslutats och du får inte längre information från oss. Vill du återigen bli medlem behöver du
ange dina uppgifter på nytt. Önskar du avsluta ditt medlemskap tidigare kontaktar du Byteatern och
blir därefter raderad ur registret omedelbart.