Internationella kvinnodagen

Föreläsning: Kvinnors väg(ar) till medborgarskap

-> FÖRELÄSNINGEN GÅR ATT SE HÄR FRÅN DEN 8 MARS

Motstånd, framsteg och ”backlash” under 100 år.

I denna föreläsning ger Marie Eriksson en tillbakablick på hur kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska rättigheter har formats och förändrats genom historien. Frågor som diskuteras är bland andra: Varför tog det så lång tid innan svenska kvinnor fick rösträtt? Varför förvärvsarbetar de mer än andra kvinnor i världen? Och vad beror det på att de ändå har lägre lön än män?

Med exempel från då och nu, från sin egen forskning, samt aktuella debatter och om kön och makt sätter hon framgångsberättelsen om Sverige, ”världens mest jämställda land”, i kritisk belysning.

Marie Eriksson är historiker och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitet. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot genus och våld. Efter avhandlingen Makar emellan. Äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810–1880 (2010) har hon ägnat sig åt forskning om kvinnors våldsutövning under 1800-talet, samt åt forskning i socialt arbete om bland annat kvinnors erfarenheter av mäns ekonomiska våld i nära relationer. På socionomprogrammet handleder Marie examensarbeten, undervisar på kurser och i moment som berör bland annat genus, våld och socialt arbete i historiskt perspektiv.