Vi söker ny Konstnärlig teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater

Om Byteatern Kalmar Länsteater

Byteatern Kalmar Länsteater är en ideell förening som sedan 1992 har uppdrag att vara länsteater i Region Kalmar län. Sedan sommaren 2019 verkar Byteatern i renoverade och nybyggda lokaler och har fått utökade verksamhetsmedel. Byteatern leds av två jämbördiga chefer direkt underställda styrelsen.

Teatern producerar och turnerar i Kalmar län med föreställningar för barn, unga och vuxna. Ett särskilt fokus finns på scenkonst för barn och unga, reglerat av överenskommelsen med Region Kalmar län och föreningen Byteaterns stadgar. Vid sidan av detta finns på teatern även en teaterpedagog samt en dansutvecklare som jobbar med separat budget och egna uppdrag. Byteatern är också gästspelscen för modern dans och ingår i samarbeten med flera andra parter kring mottagande av gästspel.

 

Om tjänsten

Är du en person som brinner för länsteateruppdraget och lockas av utmaningen att leda Byteaterns konstnärliga utveckling där bredd och spets samsas under samma tak?

Den konstnärliga teaterchefen utgör tillsammans med den verkställande teaterchefen teaterns högsta ledning och båda är var för sig direkt underställda och ansvariga inför Byteaterns styrelse. Tillsammans leder ni arbetet i ledningsgruppen och redovisar årligen arbetet till teaterns uppdragsgivare; Region Kalmar Län samt staten genom Kulturdatabasen.

Du deltar i och utvecklar lokala, regionala och nationella nätverk. Tillsammans med verkställande teaterchef representerar du och är ansiktet utåt för Byteatern.

Du är närmsta chef för ensemble. Du rekryterar och kontrakterar i samråd med Verkställande teaterchef frilansande konstnärlig personal, har det yttersta ansvaret för repertoarläggning och deltar i arbetet med att ta fram gästspel och andra projekt på teatern.

Du har en bakgrund som regissör, dramatiker eller liknande och har erfarenhet av konstnärlig ledning. Tidigare erfarenhet av budget- och personalansvar är meriterande. I uppdraget ingår eget konstnärligt arbete.

Du är en transparent, inkluderande och lyhörd ledare som utan att ge avkall på dina visioner kan ta till vara på andras idéer, lyfta medarbetare och värna om att låta publiken i Kalmar län möta scenkonst i ett varierande utbud.

 

Ditt CV

Du har dokumenterad bakgrund som upphovsperson.  
Du har erfarenhet av konstnärlig ledning.

Du behärskar de vanliga text och ordbehandlingsprogrammen.
Du har B-körkort.

 

Tjänsten

Tjänstens omfattning: Treårigt förordnande på 100 procent. Du kommer att vara placerad i Kalmar.

Tillträde juni 2021 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med frågor om tjänsten till: Svante Oledal, styrelseordförande. ordforande@byteatern.se. 0480-411 950, 070 53 44 110. 

Agnes Hargne Wallander, personalrepresentant ensemble, agnes.hargne@byteatern.se. 076-2471009


Ansökan ska inkludera cv, referenser samt personligt brev där det framgår varför du är lämplig för uppdraget samt vad du inom ramen för ditt chefskap hoppas uppnå.
Ansökan skickas med e-post senast 2021-02-28 till
ansokan@byteatern.se