Skapande skola

Vill du samarbeta med oss?

Vi på Byteatern Kalmar länsteater arbetar med Skapande skola i hela länet, från förskola till årskurs 9.

För och efterarbete till föreställningar

Teaters pedagoger arbetar nära skolorna och kan komma ut både före och efter att klassen sett en föreställning för att jobba vidare med föreställningen som man sett/ska se. Om klassen är ovana teaterbesökare eller vi bekanta sig med lokalerna och teatern innan föreställningen kan man boka in ett möte med en teaterpedagog. 

För att boka föreställning kontakta: Karin Bexell, Turnéläggare
0480-43 44 48, karin@byteatern.se

För att boka för/efterarbete kontakta: Emilia Christiansson, Teaterpedagog
073-566 48 74, emilia@byteatern.se

Teatermagi för de yngsta

MÅLGRUPP: Åk 1-3, Förskoleklass

Lokal: Klassrum

Pris: 2000 kr exkl moms

Sista bokningsbara dag: 6 februari

Antal deltagare: Halvklass eller max 15 deltagare

Längd: 45 min + paus

Den här workshopen riktar sig till grundskolans lägre åldrar 6-9 år. Genom lekar, rörelse och gestaltning använder vi teater som medel för att utveckla barnens fantasi, kreativitet och samarbetsförmåga.

Lär er empati och lös problem på ett kreativt sätt

MÅLGRUPP: Åk 4-6

Lokal: Klassrum

Pris: 3000 kr exkl moms

Sista bokningsbara dag: 6 februari

Antal deltagare: Helklass eller max 35 deltagare

Längd: 60 min + paus

I denna workshop använder sig pedagogerna av forumteater och rollspel. De spelar upp olika situationer där publiken sedan själva får stoppa och komma med egna idéer för hur situationen skulle kunna utformas och blir tilldelade roller som de tolkar. Vi pratar om konflikter och orättvisor, försöker lista ut hur vi kan lösa dem och samtidigt förstå varandra bättre.

En introduktion till eget skapande

MÅLGRUPP: Åk 7-9

Lokal: Klassrum

Pris: 2000 kr exkl moms

Sista bokningsbara dag: 6 februari

Max antal deltagare: Halvklass eller max 15 deltagare

Längd: 90 min + paus

En workshop som bygger på processen som sker innan teatern blir en föreställning som går att se. Genom teaterövningar och storytelling introducerar workshopen kreativt skrivande, berättande med bilder, samarbete, grupparbete och möjlighet till agerande.

Om skapande skola

Skapande skola är ett bidrag som skolans huvudman ansöker om hos Kulturrådet. Bidraget ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt.

När kan du ansöka?

Du kan söka det här bidraget via Kulturrådets onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Kulturrådets onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information de frågar efter i ansökningsomgången. Efter att Kulturrådet tagit emot din ansökan kan de i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.